DOLAR

17,2851$% 0.39

EURO

17,7170% 0.89

STERLİN

20,8450£% 1.46

GRAM ALTIN

969,04%0,67

ÇEYREK ALTIN

1.596,00%-0,12

TAM ALTIN

15.720,32%-0,55

BİTCOİN

355280฿%2.35187

a

Meslek Hastalığı Nedir? Maaşı ve Detayları

Meslek hastalığı nedir, işyeri ortamında bulunan faktörlerin etkisi ile meydana gelen hastalıkların ortak adıdır. 5510 sayılı Kanunun 14. maddesine göre meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.

Kısaca Meslek Hastalığı Nedir?

Kısaca meslek hastalığı nedir sorusunu sorarsak sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.

İşçinin muayene olurken doktorun mutlaka işçiye “ne iş yapıyorsun?” diye sorması önemlidir, bu soru tanı ve tedavinin hızlanmasını sağlayacaktır.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) gibi uluslararası kaynaklarda meslek hastalıkları; zararlı bir etkenle bundan etkilenen insan vücudu arasında, çalışılan işe özgü bir neden-sonuç, etki-tepki ilişkisinin ortaya konabildiği hastalıklar grubu olarak tanımlanmaktadır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve genel sağlık Sigortası Kanunu’nun 14. maddesine göre ise; Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.

Meslek hastalıkları etkenle işçinin ilk temasından 1 hafta ile 40 yıl sonra ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle çalışırken işyerindeki tüm kayıtların düzenli tutulması gerekmektedir.

Meslek hastalıkları Sınıflaması

Meslek hastalıkları sınıflaması Meslek Hastalıkları Listesinde (Ek-2)’de yer almaktadır. Meslek hastalıkları sınıflaması kapsamında alt gruplar ve gruplar içinde belirlenen hastalıklar yer alır. Kısaca aşağıda ki gibi yer almaktadır. Daha detaylı listesini de görebilirsiniz.

 • a) A Grubu: Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları,
 • b) B Grubu: Meslekî cilt hastalıkları,
 • c) C Grubu: Pnömokonyozlar ve diğer meslekî solunum sistemi hastalıkları,
 • d) D Grubu: Meslek bulaşıcı hastalıklar,
 • e) E Grubu: Fizik etkenlerle olan meslek hastalıkları,

olmak üzere beş grupta toplanmıştır. Türkiye’ de SGK Sağlık İşlemleri Tüzüğüne göre Meslek Hastalıkları 5 gruba ayrılmıştır:

A.Grubu

 1. Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları,
 2. Ağır metaller
 3. Çözücüler
 4. Gazlar

B Grubu

 1. Mesleki cilt hastalıkları,
 2. Gürültü ve titreşim
 3. Yüksek ve alçak basınçta çalışma
 4. Soğuk ve sıcakta çalışma
 5. Tozlar
 6. Radyasyon

C Grubu

 1. Pnömokonyozlar (toz hastalıkları) ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları,
 2. Bakteri kaynaklı olanlar
 3. Virüs kaynaklı olanlar
 4. Biyoteknoloji kaynaklı olanlar.
 5. Psikolojik kaynaklı olan meslek hastalıkları

D Grubu

 1. Mesleki Bulaşıcı Hastalıkları,

E Grubu

 1. Fiziksel etkenlerle olan meslek hastalıkları.

Meslek Hastalığının Şartları Nelerdir?

Meslek hastalığının şartları sigortalı çalışan kişinin mesleğini icra ederken her gün yerine getirdiği işler nedeniyle veya işin sahip olduğu özelliklerden veya işin mecburiyetlerinden dolayı yaptığı iş ile bağlantılı olarak meydana gelen hastalıklar meslek hastalığı olarak kabul edilmektedir. Sigortalının her hastalığı meslek hastalığı olarak değerlendirilemeyecektir, bir hastalığın meslek hastalığı olarak nitelendirilip tazminat davasına konu edilebilmesi için belli başlı şartlar vardır. Buna göre;

İşçilik Şartı

Meslek hastalığının şartlarından bir tanesi de işçilik şartı. 5510 sayılı kanuna göre meslek hastalığı nedeni ile hak iddia edebilecek kişi ancak ‘sigortalı’ olmalıdır. Ancak belirtilmelidir ki, işçi sigortalı olmasa bile, çalışması ve meslek hastalığı kurumca başka türlü tespit edilmediği takdirde, meslek hastalığı tespit davası açılarak hem sigortalılığın hem de meslek hastalığının tespit edilmesi mümkündür.

İşin Yürütüldüğü Sırada Oluşması Şartı

İşin yürütüldüğü sırada oluşması şartı yani Meslek hastalığı (hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik hâli) işçinin yürüttüğü iş sebebiyle ortaya çıkmalıdır. Meslek hastalığı ile işçinin yaptığı iş arasında bir nedensellik bağı bulunmalıdır.

Süre Şartı

Meslek hastalığı işçinin belli bir devamlılık arz eden çalışma sürecinde ortaya çıkmalıdır. Ani veya tesadüfi gelişen olaylar neticesinde işçinin bedensel veya ruhsal zarar görmesi “iş kazası” olarak kabul edilir. Bu durumda iş kazası nedeniyle tazminat davası açılabilir. Meslek hastalığı ise belli bir süre sonunda yavaş yavaş bedensel ve ruhsal zararların gelişmesidir.

Hastalık Şartı

Meslek hastalığı, Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Yönetmeliği ve Tüzüğü’nde yer alan hastalıklardan olmalıdır. Hastalık, işçiyi bedensel veya ruhsal açıdan etkileyerek bir engelliliğe yol açmalıdır. SGK sağlık raporuyla veya mahkemede açılan bir tespit davasıyla saptanmalıdır. Yönetmelikte belirlenmiş hastalıklar dışında herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmaması hususunda çıkabilecek uyuşmazlıklar, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır.

Meslek Hastalıklarına Verilebilecek Örnekler;

Meslek hastalıklarına verilebilecek örnekler ise Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü’nün 5. maddesinde tasnif edilerek ana başlıklar halinde düzenlenmiş olup aşağıda yer almaktadır.

1. Baş arızaları (kafa kemikleri, nöroloji, nöröşirürji, psikiatri arıza ve hastalıkları)
2. Göz arızaları
3. Kulak arızaları
4. Yüz arızaları
5. Boyun arızaları
6. Göğüs hastalıkları
7. Omuz ve kol arızaları
8. El bileği ve el arızaları
9. El parmakları arızaları
10. Omurga arızaları
11. Karın hastalık ve arızaları,
12. Pelvis ve alt ekstremite arızaları
13. Endokrin, metabolizma, kol

Meslek Hastalığı Sigortasından Sağlanan Haklar Nelerdir?

Meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar ise 5 madde de açıklayabiliriz.

 1. Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi.
 2. Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması.
 3. İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması.
 4. Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi.
 5. Meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi.

Meslek Hastalığına Dayalı Hak İddia Edebilmek İçin

Meslek hastalığına dayalı hak iddia edebilmek için aşağıda ki maddeleri okuyabilirsiniz.

 1. Çalışan kişinin SGK’lı olmasıdır.
 2. Çalışanın daha önceki muayene bulguları KESİNLİKLE gözden geçirilir.
 3. Kişinin ilgili hastalık maruziyet değerinin üstünde maruziyeti olması gerekmektedir.
 4. Hastalığın yükümlülük süresi içinde çıkması gerekmektedir.
 5. Hastanın ve hastalığın öyküsü alınır, yaptığı işle ilgisinin olup olmadığına ilişkin bilgiler toplanır.
 6. Meslek hastalığına yakalanıldığına dair işyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları ön tanı
 7. Ön kanı koyulduğu takdirde 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanuna göre işveren, bu durumu Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına, 3 işgünü içerisinde, sevk etmekle yükümlüdür.
 8. Tıbbi muayene bulguları da değerlendirilir.
 9. Meslek hastalığı kuşkusu devam ediyorsa çalışanın vücudunda ve işyerinde şüphelenilen madde analizi yapılarak kesin tanıya gidilir.
 10. Çalışanın daha önceki benzer şikayetlerinden sonra işyerinde aynı birimde çalışırken şikayetlerinin artması meslek hastalığı kuşkusunu artırır.

Meslek Hastalığına Yakalanılması Durumunda Ne Yapılır?

Meslek hastalığına yakalanılması durumunda ne yapılır? 5510 sayılı kanuna bakarak, Sigortalı çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına yakalandıysa;

 1. Çalışan Meslek hastalığı ile ilgili tanı alabilmek için SGK İl Müdürlüğüne bireysel başvuruda bulunup(ÖĞRENİLDİĞİ GÜNDEN İTİBAREN 3 İŞ GÜNÜ İÇİNDE), meslek hastalıkları hastanesine sevk ister.
 2. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Ek-7’de yer alan iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesini vermekle yükümlü olanlar e-Sigorta ile Kuruma bildirir veya doğrudan ya da posta yoluyla da ilgili üniteye gönderebilir.
 3. Adi posta veya kargo ile yapılan bildirimlerde Kurum kayıtlarına intikal tarihi, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile yapılan bildirimlerde de postaya veriliş tarihi esas alınır. Bildirim için tanınan sürede resmi tatil günlerine rastlayan günler üç iş günü hesabında dikkate alınmaz.
 4. Öncelikle Tıbbi tanı konulur.
 5. Kişinin çalışma öyküsü alınır
 6. Fiziksel muayene ve laboratuvar değerlendirmeleri yapılır.
 7. İşyeri ortam ölçümleri yapılır.
 8. Tıbbi tanının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından onaylanması durumunda ‘Yasal Tanı’ konumuna geçer.
 9. Kurumca yetkilendirilen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbi belgeleri incelenir.
 10. Kurumca gerekli görüldüğü hallerde, işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbi sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin incelenir.
 11. Tanı aldıktan sonra bu tanı ile işverene gidip, SGK’ya başvurmasını ister
 12. Yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç 10 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.
 13. İşveren bildirim yapar.
 14. İşyeri teftişleri, analizler vs ile bir dosya tamamlama süreci tamamlanır
 15. Dosya SGK Yüksek Sağlık Kurulu’na gider, dosya onaylanırsa bir iş göremezlik oranı belirlenir.
 16. Oran yüzde10’u geçerse iş göremezlik ödeneği tahsis edilir ve meslek hastalığı kesinleşmiş olur.Sigortalı kişiye tazminat öder.
 17. Sonucun Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur.

İş Kazası Meslek Hastalığı Bildirimi, elektronik ortamda yapılabileceği gibi, internet erişiminin bulunmadığı yerlerde kağıt ortamında da Kuruma gönderilir. Bildirim Formu’na www.sgk.gov.tr adresinden, E-SGK başlığı altında yer alan diğer uygulamalar menüsü içinde bulunan çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi alt menüsünden Hizmet Akdi İle Çalışanlar başlığı altındaki İşveren Bildirim İşlemleri ekranından ulaşılabilecektir.

Meslek Hastalığı Bildirimi Nasıl Yapılır?

Meslek hastalığı bildirimi nasıl yapılır SGK’nın sitesinde ise meslek hastalığı bildirimi şöyle anlatılmaktadır.

Meslek hastalığı bildirimi, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar için işverenlerince, (b) bendi kapsamındaki sigortalılar için ise kendilerince e-Bildirim programı işveren sicil numarası ve e-Bildirge şifresi olmayan 4-1/(b) sigortalıları, Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen sigortalılardan E-Bildirim sistemini kullanamayan işverenleri ile Ek-5 ve Ek-9 uncu maddesine tabi çalışan sigortalılar tarafından kâğıt ortamında doğrudan ya da posta yoluyla da ilgili üniteye veya Kuruma gönderilebilecektir.

Bilgi işlem altyapısında çeşitli nedenlerle meydana gelen arızalar ya da elektronik erişimin sağlanamaması nedeniyle söz konusu bildirimin elektronik ortamda yapılamaması durumunda işverenlerce kâğıt ortamında Genelge ekinde yer alan (Ek-7) formu ya da aynı bilgileri taşıyan dilekçe ile ve yasal sürede Kuruma yapılması halinde bildirim geçerli sayılacaktır.

Dilekçe ile yapılan bildirimde sigortalının T.C. kimlik ve sigorta sicil numarası, adı ve soyadı, doğum tarihi, işyerinde yaptığı iş, işyerinde çalışmaya başladığı tarih, meslek hastalığının vuku bulduğu yer, çalışılan zaman aralığı, gösterilen tanıkların ad ve soyadları, işyerinin adresi, işverenin adı, soyadı, unvanı, ikametgâh adres bilgileri, şirket merkezi bilgileri ile imzalarının da bulunması gerekmektedir.

İşçinin Diğer Hakları

Meslek hastalığının yanında işçinin diğer hakları ise:

Maddi tazminat:

 • Meslek hastalığına yakalanan işçi, işvereni aleyhine iş mahkemelerinde maddi ve manevi tazminat davası açabilir.
 • Davanın dayanağı, meslek hastalığı hastanesinden alınmış meslek hastalığı raporudur.
 • Rapordan sonra işçinin meslekte kazanma kaybı oranı yüzde üzerinden yine ilgili hastane tarafından belirlenir.
 • Yargılama sürecinde işçinin çalıştığı işyerine hâkim ve bilirkişi tarafından keşfe gidilir. Keşif yapılmasındaki amaç işverenin iş sağlığı ve işçi güvenliği açısından kanunlara uyup uymadığının, gerekli tedbirleri alıp almadığının saptanmasıdır. Bunun sonucunda bilirkişi işverenin kusurlu olup olmadığını ve kusur oranını belirler.
 • Meslekte kazanma kaybı oranına göre (yani iş göremezlik oranı) ve işverenin de kusuruna göre bilirkişice bir hesap yapılır ve işçinin alacağı maddi tazminat miktarı belirlenir.
 • Ayrıca davalı işyeri, işçisini sigortalı olarak çalıştırmışsa Sosyal Güvenlik Kurumu işçiye maluliyet maaşı bağlar.

Manevi tazminat:

 • Hastalık nedeniyle çektiği ızdırabın, acının karşılığı olarak anılır ve buna karşılık gelen ödeme miktarını hâkim kendi vicdani kanaatine göre belirler.
 • İşçi mahkemede davasını ispat için her türlü delili kullanabilir. Tanık da bunlardan biridir.
 • Tazminat davasının açılacağı yer mahkemesi, işçinin işi gördüğü yerdeki iş mahkemesidir.

Hizmet Tespiti Davası:

 • İşçi meslek hastalığına yakalandığı işyerinde sigortasız – kayıt dışı çalıştırılmışsa başvurabileceği bir diğer hukuk mekanizması yine iş mahkemelerinde açacağı hizmet tespiti davasıdır.
 • Burada davalı olarak hem işveren hem de Sosyal Güvenlik Kurumu gösterilir. Davanın amacı işçinin davalı işyerinde çalıştığının ancak sigortasının yaptırılmadığının ispatıdır.
 • Davanın açıldığı tarihten geriye doğru beş yıllık dönem hüküm altına alınabilir.
 • Dava sonunda davacının o dönemde sigortalı olmasına karar verilir. Ve toplam primler işvence ödenir.
 • İşçinin meslek hastalığı nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu imkanlarından yararlanması için sigortasız çalıştırıldığının mahkemece tespit edilmesi gerekir.
 • Davada en önemli ispat vasıtası tanık beyanlarıdır. Davacıyla aynı dönemde çalışmış bordrolu (yani sigortalı) tanıklar dinlenir. Şayet işyerinde bu özelliklere sahip tanık bulunamazsa komşu işyerlerinde davacıyla aynı dönemde çalışmış tanık beyanlarına da itibar edilir.

Koronavirüs Meslek Hastalığı Mı?

Koronavirüs meslek hastalığı sayılıyor mu? COVİD-19 Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, TBMM Sağlık Komisyonu’ndaki tüm partilerin Covid-19’un sağlık emekçileri için meslek hastalığı sayılması kabul edildiğini duyurdu. Buna göre Koronavirüs (Covid-19) meslek hastalığı sayılacak.

Meslek Hastalığının Tespiti Nasıl Yapılır?

Meslek hastalığının tespitinde ise sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğu

 1. Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve bu raporun dayanağı diğer tıbbi belgelerin,
 2. Kurum tarafından gerekli görülmesi hallerinde işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbi sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin,

Kurum Sağlık Kurulunca incelenmesiyle tespit edilir.

Bir hastalığın meslek hastalığı olarak kabul edilmesi süreci nasıldır?

Sigortalının hastalığı, yetkili sağlık kuruluşları tarafından meslek hastalığı olarak değerlendirilmesi durumunda SGK’ya bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine, sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgeler ile gerektiğinde işyerindeki çalışma şartları ve buna bağlı tıbbî sonuçları ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgeler SGK Sağlık Kurulu tarafından incelendikten sonra sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğu tespit edilirse SGK tarafından kabul edilmiş meslek hastalığından bahsedilebilir.

Bu arada hatırlatmak gerekir ki, hizmet akdiyle çalışanlar (işçi) bakımından, sigortalının meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen veya bu durum kendisine bildirilen işveren tarafından; kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar bakımından ise kendisi tarafından bu durumun öğrenildiği günden başlayarak üç işgünü içinde, iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile SGK’ya bildirimde bulunulması zorunludur. Kamu görevlilerinin vazife malullüğünde kamu idareleri en geç onbeş iş günü içinde SGK’ya durumu bildirmekle yükümlüdür. Kuruma bildirim, aynı süre içerisinde sigortalılar veya hak sahiplerince de yapılabilir.

Meslek hastalığının kabulü için izlenecek süreç uzun ve karmaşıktır. Bunun yanı sıra, sağlık çalışanının Covid gibi bir salgın hastalığa tutulması halinde, bunun meslek hastalığı olarak kabul edilebilmesi için, hastalığa çalıştığı işten dolayı tutulduğunun ayrıca ispat edilmesi gereklidir. Bu durumun kesin ispatı her zaman mümkün değildir. Ancak sağlık çalışanlarının yoğun mesleki maruziyet sebebiyle, virüsü çalışırken kapmış olma olasılıkları çalışma hayatı dışında kapmış olma olasılıklarına göre çok daha yüksektir. Buna bağlı olarak sağlık çalışanlarının salgın niteliğindeki enfeksiyon hastalığına yakalanmış olmasının SGK tarafından direkt olarak işle bağlantılı kabul edilmesi gereklidir. Ancak ne yazık ki SGK bu noktada oldukça katı bir tutum içindedir. Bir yasal düzenleme ile salgın hastalık boyutuna ulaşmış olan enfeksiyon hastalıklarının, sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılması, hastalıkla çalışma arasındaki nedensellik bağının varsayımsal olarak kabul edilmesi sağlık çalışanlarının zaten zor olan çalışma koşulları karşısında, uğradıkları zararın az da olsa karşılanması bakımından gereklidir.

Meslek Hastalığı Olarak Kabul Edilmesinin Kişisel Sonuçları Nelerdir?

Sigortalının hastalığının meslek hastalığı olarak kabul edilmesi halinde genel olarak lehine bir takım mali olanaklar sağlanır ya da mesleki olmayan hastalıkların tedavi bedelinin karşılanmasında aranan bir kısım sınırlamalar burada aranmaz.

İş kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar şunlardır:

 1. a) Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi.
 2. b) Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması.
 3. c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması.
 4. d) Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi.
 5. e) İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi.

Geçici İş Göremezlik Ödeneği

İşçiler için genel olarak hastalık halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün prim ödenmiş olması şartıyla üçüncü günden sonrası için SGK tarafından geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. Geçici iş göremezlik ödeneğinin tutarı, tedavinin evde sürmesi halinde her gün için günlük kazancının 2/3’ü, sağlık kurumunda yatarak tedavi halinde ise yarısıdır. Meslek hastalığında, yapılan ödemenin tutarı değişmemekle birlikte prim ödeme gün sayısına ilişkin şart aranmaz ve ilk iki gün için de ödeme yapılır.

Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarda ise hastalık halinde geçici iş göremezlik ödeneği ödenmez iken iş kazası veya meslek hastalığı halinde, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla yatarak tedavi süresince veya yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları sürede her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir. Geçici iş göremezlik ödeneğinin tutarı, tedavinin evde sürmesi halinde her gün için günlük kazancının 2/3’ü, sağlık kurumunda yatarak tedavi halinde ise yarısıdır.

Kamu çalışanlarının hastalanmaları halinde çalışamadıkları sürede aylıkları tam olarak ödenir.

İçeriğin kaynağı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tercih edilmiştir.

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/emekli/sikca_sorulan_sorular/meslek_hastaligi

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.